Infektion

Hit kommer ni att få komma om det finns misstanke eller om det har konstaterats att ert djur har drabbats av någon smittsam sjukdom.

 

Infektionsavdelningen kommer att ha tre vårdplatser med egna rastgårdar, samt ett polrum för behandling och undersökning. Infektionsavdelningen fungerar som stationärvårdsavdelningen men den är separerad från övriga avdelningar för att undvika att smittan sprids vidare till andra djur.

 

Avdelningen kommer att ha separat ingång på baksidan av kliniken med egen parkering.

 

VIKTIGT att om ni misstänker att er hund eller katt har någon typ av smitta att ni låter erat djur vänta i bilen när ni anmäler er i receptionen. Sedan får ni ta in ett er med er ert djur och via entrén mor parkeringsplatsen komma in på infektionsavdelningen.