Mottagning

Poliklinikavdelningen består av åtta mottagningsrum.

Polikliniken är oftast den första avdelningen du och ditt djur kommer till.
De flesta besöken bokas i förväg, och vi försöker boka tider efter djurägarens önskemål.


Arbetsuppgifterna varierar från enklare vaccinationer till mer avancerade intensivvårdsinsatser.
Efter en inledande undersökning kan kompletterande
undersökningar som röntgen, ultraljud eller blodprov behöva göras.

Om ditt djurs hälsotillstånd kräver stationärvård skrivs det in för vidare utredning och behandling på vårdavdelningen.
Där finns alltid ett team med  veterinär och sköterska  som tar hand om akut sjuka patienter.