Operation

Här finnas en modern och fullt utrustad operationsavdelning.
Operationsavdelningen består av ett större förberedelserum samt två operationssalar och ett specialutrustat tandrum.

Vi utför både planerade operationer och akuta operationer.