Inskrivna patienter

Om ditt djur behöver stanna för vidare utredning eller vård skrivs djuret in på stationärvårdsavdelningen.
Avdelningen är uppdelad i separata rum för katter och hundar och vi har en separat avdelning för de djur som behöver vara isolerade pga. smittrisk.
Hundarna rastas kontinuerligt under dagen och kvällen, vanligtvis får de komma ut fem gånger per dygn. Dagligen undersöks djuren av veterinär och djuren medicineras och pysslas om och man ser till att alla har det rent och fint i sina burar. Alla djur utfodras efter sina specifika behov.

Vanligaste orsakerna till att hundar skrivs in för vård är olika sjukdomar i mag- och tarm system som visar sig genom kräkningar och diarréer. Katter har ofta feber, kräkningar och aptitlöshet. På hankatter är det vanligt med problem från urinvägarna. På avdelningen vårdas även djur efter operativa ingrepp.